Updated

Verktøykasse

Verktøykassen inneholder alle identitetselementer som sammen skaper Nysgjerrigper sitt nye visuelle uttrykk. Det er derfor viktig at alle som skal bruke denne, setter seg godt inn i regler for bruk, slik at identiteten fremstår konsistent på alle flater og møter med våre målgrupper.

Farger

Fargepaletten er utviklet for å styrke merkevaren og det visuelle uttrykket med et fargeuttrykk som støtter flere av merkevarens behov og oppgaver.

Les mer

Typografi

PP Neue Montreal, Labil Grotesk og IBM Plex Mono er Nysgjerrigper sine identitetsfonter, og samspillet mellom disse gir et definert og over tid gjenkjennelig typografisk uttrykk for Nysgjerrigper.

Les mer

Temabilder

Nysgjerrigsper sitt temabilde er en komposisjon av utvalgte Dubins-illustrasjoner. Det har to fargealternativer og kan brukes enten som et statisk bilde eller animasjon.

Les mer


Dubins-illustrasjoner

Det er utviklet en egen illustrasjonsstil for Nysgjerrigper. Den tar utgangspunkt i Dubins Path, men har et ekstra lag med "tegne strek" oppå som visualiserer et dyr eller et objekt. Illustrasjonene er en viktig del av identiteten til Nysgjerrigper og skal brukes i store deler av kommunikasjonen.

Les mer