Updated

Flyer

Det er utviklet ett mal-oppsett for flyer i A5 format. Man kan velge mellom to alternative oppsett for baksiden.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 150g/m2.

Flyer A5 1485x210mm
Flyer A5 1485x210mm 2

Bakside, alternativ 1

Flyer A5 1485x210mm 1

Bakside, alternativ 2

Nedlastning