Updated

Digitale annonser

Det er utviklet to mal-oppsett for digitale annonser: én overordnet og én som kan tilpasses et spesifikt tema. Malene er utviklet for et utvalg ofte brukte formater, men skal også fungere som utgangspunkt for eventuelle andre formatbehov fremover.

Overordnede annonser

300x600px

300x600

580x500px

580x500

300x250px

300x250

980x300px

980x300

Temabaserte annonser

300x600px

300x600

580x500px

580x500

300x250px

300x250

980x300px

980x300

Nedlastning