Updated

Diplom til Unge forskere

Det er utviklet et mal-oppsett for diplomer i A4 format. Hvert diplom kommer i hver sin fargeversjon og det er derfor viktig at fargen på forsiden alltid stemmer med fargen på baksiden.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 240g/m2.

Ezgif com gif maker

Nedlastning