Updated

Logo

Nysgjerrigper sin logo er et av de viktigste identitesmarkørene for Nysgjerrigper, og skal brukes på alle kommunikasjonsnivåer. Logoikonet er laget ved hjelp av Dubins Path, som også brukes av Forskningsrådet. Dubins Path er en viktig del av overordnet identitetskonsept og representerer Forskningsrådet sin rolle der koblinger skaper forandring.

Logoikon

På flater der man ikke kan bruke hele logoen kan vi benytte logoikonet alene. Det er viktig at logoikon brukes kun i farger som er definert under.

Nysgjerrigper Ikon Gul RGB
Nysgjerrigper Ikon Positiv RGB
Nysgjerrigper Ikon Negativ RGB

Logoplassering

Hovedlogo skal i de fleste tilfeller plasseres øverst til venstre, men kan også stå nederst til venstre på noen flater. Når man bruker dynamisk logofelt skal det alltid plasseres øverst i formatet.

NYS Logoplassering 03
NYS Logoplassering 05
NYS Logoplassering 04
NYS Logoplassering 01
NYS Logoplassering 02

Minimum størrelse

Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og vi anbefaler derfor at det ikke brukes.

Nysgjerrigper Minstestørrelse 04

Frisone

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Nysgjerrigper Frisone 01

Med utgangspunkt i størrelsen på logoikon (3×) skal det alltid være en frisone på minimum 2× for Nysgjerrigper sin logo.

Feil logobruk

Logoen er Nysgjerrigper sin viktigste visuelle markør og det er derfor viktig at den alltid gjengis riktig og konsekvent. Logoen skal aldri endre form, eller erstattes av andre elementer eller annen typografi. Den må aldri strekkes, kuttes, roteres eller endre uttrykk på noen måte. Den skal heller aldri fremtre med skygger eller andre effekter.

Her er oversikt over mulig feilbruk som skal gi en idé om hva som ikke skal gjøres. Oversikten er ikke uttømmende.

Nysgjerrigper Donts 01

Aldri lag nye versjoner av logo-lockups.

Nysgjerrigper Donts 02

Aldri bruk på andre bakgrunner enn de som er definert.

Nysgjerrigper Donts 03

Fargene i logoikonet må ikke endres.

Nysgjerrigper Donts 04

Logo skal ikke roteres.

Nysgjerrigper Donts 05

Aldri bruk effekter på logo, som skygger, gradient osv.

Nysgjerrigper Donts 06

Aldri dra og strekk logo på noen måte.

Nysgjerrigper Donts 07

Aldri lag nye versjoner av logo som f.eks. outline versjon.

Nysgjerrigper Donts 08

Aldri lag nye komposisjoner eller lock-up versjoner av logo.

Nysgjerrigper Donts 09

Aldri legg til nye elementer sammen med logo.

Nysgjerrigper Donts 10

Aldri juster fontvekt i navnetrekk.

Nysgjerrigper Donts 11

Aldri juster avstand i navnetrekk.

Nysgjerrigper Donts 12

Aldri bytt font på navnetrekk.

Nedlastning