Updated

Temabilder

Nysgjerrigspers temabilde er en komposisjon av utvalgte Dubins-illustrasjoner. Den har to fargealternativer og kan brukes enten som et statisk bilde eller animasjon.

Statisk temabilde

Den statiske versjonen kan brukes både på digitale og trykkte flater. Temabildet eksisterer i to fargealternativer: Esaki (med gul bakgrunn) og Waals (med hvitt bakgrunn).

Animert temabilde

Den animerte versjonen kan brukes på digitale flater, f.eks. nettside eller digitale bannere. Temabildet eksisterer i to fargealternativer og kan lastes ned i .mp4 format.

Eksempel på bruk

Noen eksempler på bruk av temabilde.

NYS temabilde eksempler

Nedlastning