Updated

Typografi

PP Neue Montreal, Labil Grotesk og IBM Plex Mono er Nysgjerrigper sine identitetsfonter, og samspillet mellom disse gir et definert og over tid gjenkjennelig typografisk uttrykk.

Det er viktig at fontene brukes slik det er definert her og at det typografiske hierarkiet følges. Det betyr at skriftsnittenes rolle og forhold til hverandre er viktig; og med det også fontstørrelser, linjeavstand og kontrastene dette skaper.

Gjennom dette vil typografien bidra til å styrke merkevaren og Nysgjerrigper kan ta eierskap til det visuelle uttrykket som er definert. I tillegg til dette skapes det også over tid et tydelig slektskap til Forsningsrådet, som bruker noen de samme typografiske verktøyene.

Profilfont

PP Neue Montreal er Forskningsrådets profilfont og benyttes i tre ulike vekter, Regular, Medium og Semi-Bold. Fonten skal fremstå som tydelig og frempå i uttrykket og være god lesbar i alle kanaler. Gjennomgående skal kun små bokstaver benyttes, sammen med stor forbokstav. Vi skriver ikke ord med kun store bokstaver. All tekst skal venstrestilles for optimal lesbarhet. I tillegg er det definert en systemfont, som kun skal brukes der det er tekniske begrensninger for bruk av det primære typesnittet.

Filtypen av fonten man skal bruke er PP Neue Montreal VF (Variabel font).

Nysgjerrigper Typografi Neue Montreal 01 Weller

Støttefont 01

Labil Grotesk er hovedstøttefont som skal brukes til korte og store overskrifter. Den har to versjoner: den nøytrale (der bokstavene står rett) og den som er leken (der bokstaver er rotert i ulike retninger). Ved å bruke de forskjellige versjoner kan budskapet bli tilpasset de forskjellige aldersgrupper.

Begge versjoner ligger inn i samme fontfil og styres gjennom OpenType innstillinger.

Labil Grotesk nøytral og leken

Støttefont 02

IBM Plex Mono er en støttefont som hjelper oss med å presisere budskap, og benyttes i én vekt, Regular. Den brukes til datatekst, knapper, støttetekster og andre mindre budskap i nærheten av Neue Montreal eller Labil Grotesk som får litt mer plass på den definerte flaten.

Nysgjerrigper Typografi IBM Plex Mono 02

Typografi i bruk

Noen eksempler på bruk av PP Neue Montreal, Labil Grotesk og IBM Plex Mono i bruk på Nysgjerrigper sine flater.

Frame 343
NYS_preview_02

Linjeavstander

Vi har definert et typografisk hierarki, hvor linjeavstand og kontrast mellom skriftstørrelser bidrar til å opprettholde et konsekvent og profesjonelt visuelt uttrykk. Man skal alltid prøve å ha god og tydelig kontrast mellom tekststørrelsen.

Hovedregel for tekststørrelsen er at den skal være 85% av linjeavstanden, så når linjeavstanden er 90pt, skal tekststørrelsen være 76,5pt. (85% = 90*0,85). På denne måten plasseres all typografi ryddig og enkelt inn i Forskningsdagene sitt rutenett-grid-system. Alle stilene er også definert i alle de forskjellige malene som er laget for Forskningsdagene.

Under her kan man teste ut de forskjellige fontene, definert i de forskjellige tekststilene.

Labil Grotesk
Regular
102px
120px
PP Neue Montreal
Regular
76px
90px
PP Neue Montreal
Regular
51px
60px
PP Neue Montreal
Regular
26px
30px
IBM Plex Mono
Regular
17px
20px

Erstatningsfont

Arial er profilens erstatningsfont og skal benyttes i eksempelvis nyhetsbrev, epost-signaturer og presentasjoner hvor PP Neue Montreal eller Labil Grotesk ikke støttes. Arial er preinstallert på alle maskiner som kjører Windows og Mac OS. PP Neue Montreal Regular og Medium, samt Labil Grotesk Regular erstattes med Arial Regular. PP Neue Montreal Semi-Bold erstattes med Arial Bold.

Støttefont Typografi Arial 01

Nedlastninger

Skriftsnittene kan skaffes direkte her: