Updated

LinkedIn

Det er laget eget kvadratisk profilbilde og et coverbilde justert for bruk på LinkedIn.
NYS linkedin preview

Nedlastning